Vedení

Jméno Funkce
Marie Brandejsová starostka
Petr Voleský 1. místostarosta
Miroslav Kumstýř místostarosta
Martina Brandejsová sekretářka
Věra Marková členka předsednictva
Marta Marešová členka předsednictva
František Vlasák člen předsednictva
Marie Kabelová předsedkyně revizní komise
Jiří Hubálek člen revizní komise
Petr Špinler člen revizní komise