Ze života jednoty Orel Česká Třebová

Mikulášská besídka je v České Třebové již dlouholetou tradiční akcí pořádanou místní organizací KDÚ-ČSL. Vystřídaly se tam děti několika generací a pohádky s nimi poctivě nacvičovala naše členka Orla sestra Zdeňka Novotná. Patří jí velký dík, že se dětem věnovala do vysokého věku.

Tradici se podařilo nepřerušit a ve spolupráci Orla a MO KDÚ-ČSL děti pohádky i nadále nacvičují a hrají, a to nejen na Mikulášské besídce, ale i v domě s pečovatelskou službou pro babičky a dědečky.

Poslední dva roky se bohužel nemohly z důvodu pandemie uskutečnit. Děti buď onemocněly nebo byly v karanténě, takže Mikulášská besídka byla zrušena. Přesto děti o sv. Mikuláše nepřišly. Hned příští neděli je navštívil spolu s andělem v kostele po mši svaté a obdaroval je mikulášským perníčkem.

Snaha a píle se kterou se děti věnovalynácviku pohádek však nezůstane zmařena, protože pohádky děti zahrají na výroční členské schůzi Orla.

Ze života jednoty Orel Česká Třebová

více
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}