Župní pouť župy Orlické a Brynychovy na horu Matky Boží na Hedeči u Králík

Termín 6. ročníku župní pouti na Hedeči jsme naplánovali na sobotu 5. června 2021. Dlouho jsme nevěděli, v jakém rozsahu bude možné ji uskutečnit. Informace, co bude nebo nebude možné, se neustále měnily. Bylo to složitější, než v loňském roce. Pořád jsme ale věřili, že o naši tradiční pouť nepřijdeme. Na začátku května začala svítat naděje, že se za určitých opatření budeme moci sejít. Dohodli jsme se s otcem Karlem Moravcem, že bohoslužba bude. Na sjezdu Orlické župy v sobotu 22. května jsme dlouho diskutovali o následném programu. Vzhledem k tomu, jaká byla situace, jsme nakonec rozhodli, že po setkání v kostele bude program variabilní. Každá skupina bude moci využít možností, které poskytuje okolí k turistickým procházkám.

Sešli jsme se v sobotu ráno 5. června za pěkného počasí. V 11 hodin byla zahájena mše svatá za všechny živé a zemřelé členy Orla a jejich příznivce. Hlavně jsme vzpomněli na ty, kteří nás opustili během koronaviru. V kostele se k nám přidali farníci z Jablonného nad Orlicí, kteří si na tuto sobotu také naplánovali svou pouť. Po mši jsme se rozešli podle toho, jak kdo měl naplánováno. Část se nás rozhodla dojít k rozhledně na Hedeči a pokračovat 4 km k místu, kde v lese pod horou Jeřáb pramení řeka Tichá Orlice. Cestou nás sice postrašila brumlající bouřka, za chvíli se ale rozešla po kopcích a my jsme došli k prameni řeky. Po krátkém odpočinku jsme se vrátili zpět ke klášteru a rozjeli se domů. Už se těšíme na pouť 4. června 2022, snad už v normálních časech.

Marie Brandejsová starostka župy Orlické

Župní pouť na Hedeči 5.6.2021

více
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}